News

เชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 12

งานมหกรรมมูลมังอีสาน ครั้งที่ 12  ภายใต้ชื่อ มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน “ทอ สาน ปั้น แต่ง” ประจำปี 2564 จังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 421,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นหน่วยงานดำเนินการ ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานมหกรรมมูลมังอีสาน ครั้งที่ 12  ภายใต้ชื่อ มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน “ทอ สาน ปั้น แต่ง”
ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2564
เวลา 09:00น. – 22:00น.
ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: ชมนิทรรศการและการแสดงวิถีชีวิต “ทอ สาน ปั้น แต่ง” ของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสกลนคร การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พืชสมุนไพร อาหารพื้นบ้าน
: การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทอ สาน ปั้น แต่ง” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
: การประกวดหนุ่มสาววิศวกรสังคม “SNRU SOCIAL ENGINEERING IDOL”
: ชมการแสดง แสง สี เสียง “นฤมิตนาฏกรรมลานคำหอมรำลึก”
: ชมการแสดง วงโปงลางสว่างแดนดินศิลป์อีสาน
: ชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายศิลปินภูพาน
: ชมการแสดง คณะหมอลำอุดมศิลป์
: ชมการแสดง คอนเสร์ตศิลปินตุ๊กกี๊โชว์

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทุนทางวัฒนธรรม ที่งดงามสืบทอดกันมายาวนาน เช่น ประเพณีความเชื่อ ตำนาน ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเสน่ห์ของสกลนคร จึงสามารถใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นเมืองวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร มีการจัดงานประเพณีที่เรียกว่า ฮีต 12 คอง 14 ในแต่ละอำเภอเป็นประจำทุกปี จึงได้ตระหนักถึงโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณี ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี เพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดสกลนคร เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจและนำไปสู่การสร้างรายได้ของประชาชนในจังหวัดสกลนคร

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter
Email

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น