ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยวธรรมะ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

เส้นทางการท่องเที่ยวสกลนคร เส้นทางที่ 2

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หนองหาร, วัดป่าสุทธาวาส, โบสต์คริสต์, ชุมชนบ้านท่าแร่ อุทยานบัว ม. กษตร, สระพังทอง, เกาะดอนสวรรค์, และวัดท่าวัดเหนือ

Similar Posts