ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยวธรรมะ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

เส้นทางการท่องเที่ยวสกลนคร เส้นทางที่ 1

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หนองหาน, พิพิธภัณฑ์ภูพาน, วัดถ้ำผาแด่น, พญาเต่างอย, บ้านโนนหอม, พระธาตุเชิงชุม, และเดินตลาดผ้าคราม

Similar Posts