ขอเชิญร่วมงาน “สักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน” ประจำปี 2565
เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

ขอเชิญร่วมงาน “สักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน” ประจำปี 2565

ภายในงานมี การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสา…