News | บริการถ่ายวีดีโอ | มหัศจรรย์สกลนคร สตูดิโอ

มหัศจรรย์สตูติโอ พร้อมสร้างสรรค์ สื่อโฆษณา ทุกประเภท

ด้วยประสบการณ์ในการทำวิดีโอ นำเสนอบนเพจมหัศจรรย์สกลนคร จากสถิติเรามียอดการรับชมวิดีกว่า 34.4 ล้านครั้งต่อเดือน ทีมงานจึงมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานนำเสนอออกมาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด งานวิดีเป็นงานที่มีรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจง หากต้องการนำเสนอวิดีโอให้เกิดความน่าสนใจ ต้องอาคัญองค์ประกอบหลายประการ อาทิ บท, ความคิดสร้างสรรค์, การลำดับเหตุการณ์, การถ่ายทำ, การตัดต่อ, เสียง, เป็นต้น องค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทางเรามีทีมงานที่ตอบสนองความต้องการ อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพแน่นอน เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ เราจึงขอเสนอตัวอย่างวิดีโอแบบต่างๆ พร้อมค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อใช้ในการการประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการทำเรา ดังนี้

1.วิดีโอสร้างการรับรู้ คุณค่าของสินค้าและบริการ

ตัวอย่างวีดีโอ

ส้มตำยายเรือง ซอย 5 รพ.สกลนคร
Milk Land สาขาสกลนคร (นมไทยเดนมาร์ค)
หมิงข้าวมันไก่ตอน สกลนคร

 1.2 ค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      – ถ่ายทำวิดีโอ คิดค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทำ ชั่วโมงละ 1500 บาท
      – ค่าตัดต่อวิดีโอ 2500 บาท
      – ค่าออกแบบการสร้างสรรค์เนื้อหา ให้ตรงตามความต้องการ 1000 บาท
      – ค่าโพสต์บนเพจมหัศจรรย์สกลนคร 1200 บาท
       **รวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 6,200 – 9,200 บาท

 1.3 ความคุ้มค่าที่ได้ รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน 

      – สินค้าและบริการของคุณจะไปปรากฎบนเพจมหัศจรรย์สกลนครที่มียอดผู้ติดตามกว่า 8.5 แสนคน
       – สินค้าและบริการของคุณจะไปปรากฏบน ช่อง YouTube มหัศจรรย์สกลนคร (แถมฟรี)
       – เป็นวิธีที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการมากขึ้น ทำให้เกิดการจดจำ และมีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ
       – เป็นวิธีที่สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน ของสินค้าและบริการอย่างลึกซึ้ง ทำให้ลูกค้าเกิดความแระทับใจก่อนตัดสินใจซื้อ
       – เป็นโอกาสสร้างการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง ทำให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น และเป็นการสื่อสารตัสตนของสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี
       – เราให้วิดีโอที่เราถ่ายให้ทุกไฟล์เพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ

2. สร้างการรับรู้อย่างสร้างสรรค์ เน้นความสนุกสนานแปลกใหม่

ตัวอย่างวีดีโอ

โรงเรียนสว่างแดนดินสอนขับรถ
 นำแร่ “อลิซ” นำ้แร่จากเทือกเขาภูพาน
The Areais สกลนคร

2.2 ค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     – ถ่ายทำวิดีโอราคา เหมาจ่าย 8000 บาท
     – ค่าตัดต่อวิดีโอและกราฟฟิค 3500 บาท
     – ค่าโพสต์บนเพจมหัศจรรย์สกลนคร 1200 บาท
     – ค่าบริการออกแบบการนำเสนอ ลำดับเรื่อง สร้างสรรค์การนำเสนอ อัดเสียง 4,000 บาท

**รวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 16700 บาท

2.3 ความคุ้มค่าที่ได้รับ

       – สินค้าและบริการของคุณจะไปปรากฎบนเพจมหัศจรรย์สกลนครที่มียอดผู้ติดตามกว่า 8.5 แสนคน
       – สินค้าและบริการของคุณจะไปปรากฏบน ช่อง YouTube มหัศจรรย์สกลนคร และเผยแพร่บนเวปไซค์ มหัศจรรย์ดอทคอม (แถมฟรี)
       – เป็นวิธีที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการมากขึ้น ทำให้เกิดการจดจำ และมีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ
       – เป็นวิธีที่สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน ของสินค้าและบริการอย่างลึกซึ้ง ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจก่อนตัดสินใจซื้อ
       – เป็นโอกาสสร้างการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง ทำให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น และเป็นการสื่อสารตัวตนของสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี
       – เราให้วิดีโอที่เราถ่ายให้ทุกไฟล์เพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ
       – เนื้อหามีคุณค่าและน่าจดจำมีโอกาสได้รับการแนะนำและบอกต่อจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และสร้างความประทับใจที่ยาวนาน
       – สร้างความแตกต่างของการนำเสนอ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางโซเชียลมีเดีย
      – เป็นการกระตุ้นความสนใจและเข้าถึงอารมณ์ของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง

มาตรฐานอุปกรณ์ในการถ่ายทำ

ให้เราเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์ กิจการของท่านให้มีประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยคุณภาพของของงาน เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตสร้างสรรค์งานให้ออกมาดี ดุจเป็นหนึ่งในกิจการของท่าน เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยของกิจการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดไหน เราเต็มใจ จัดสร้างให้ออกมาดีที่สุด 

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น