ท่องเที่ยว

ชมแหล่งรวมประวัติศาสตร์ ของจ.สกลฯ ได้ที่ “พิพิธภัณฑ์ภูพาน”

 

ตั้งอยู่ที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ใกล้สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 80 พรรษา ชุมชนหนองหารหลวง เป็นการแสดงข้อมูลสภาพความเป็นมา

และสภาพปัจจุบันของจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 9 ส่วน ได้แก่ ห้องโหมโรง นิทรรศการ “มหัศจรรย์ภูพาน” ห้องป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าพรุอีสาน

ห้องหนองหารกับการตั้งเมืองสกลนคร ห้องคนสกลนคร ห้องอาศิรวาท องค์ราชัน องค์ราชินี ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ห้องดินแดนแห่งธรรม และประติมากรรมลานกลางแจ้ง

และยังมีท้องฟ้าจำลองแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดวงดาวต่าง ๆ ตลอดจนระบบสุริยะจักรวาล ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รู้จักอีกด้วย

ที่อยู่ : ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เปิดทำการ : อังคาร – อาทิตย์ เวลาทำการ : 09:00 – 16:30

Similar Posts