News

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำทีม ลงพื้นที่สำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุน และจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร 

            กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งปริมาณและราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ที่ร้านเล้งเส็ง ซูปเปอร์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าสยามแม็คโคร สกลนคร และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สกลนคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่สูงเกินควร โดยได้กำชับผู้ประกอบการค้าให้ดำเนินการเป็นไป ตามประกาศของจังหวัดสกลนคร ที่ห้ามกักตุนสินค้า หรือสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งห้ามดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมีราคาสูงเกินควร พร้อมให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้มองเห็นชัดเจน และให้จำหน่ายไม่สูงเกินราคาที่แสดงไว้ด้วย ซึ่งจากการสำรวจร้านค้า และห้างสรรพสินค้าทั้ง 3 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

            นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำผู้ประกอบการค้า ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และให้ความสำคัญในเรื่องจุดคัดกรอง และระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย 

##ป้องกันการกักตุนและจำหน่ายราคาสูงเกินควร #มหัศจรรย์สกลนคร

แหล่งที่มาข้อมูล : NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

 

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น