News | ท่องเที่ยว | เที่ยวสกลนคร

“ผ้านางฟ้า” ความมหัศจรรย์ ของผ้าไหมสกลนคร

ประวัติความเป็นมา เดิมชาวบ้านหนองแข้เกือบทุกหลังคาเรือน มีการทอผ้าไหมไว้เพื่อสวมใส่ตามประสาชาวบ้านในชนบทมาตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด สืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นความโชคดีของชาวบ้านหนองแข้ที่ในปีพ.ศ. 2518 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมที่คุณยายไท้ยายทุ้มได้สวมใส่เพื่อรับเสด็จพระองค์ท่าน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และหวังชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านตามประสาชาวบ้านในชนบท สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยผ้าไหม และตรัสถามคุณยายไท้ ยายทุ้มว่า ” ผ้าไหมสวยดี ที่บ้านมีอีกไหม อยากให้ทอไว้มากๆ เดี๋ยวจะไปซื้อ ” ทำให้คุณยายไท้ยายทุ้ม” ปลื้มปิติในพระเมตตาที่มีให้กับราษฎรชาวบ้านยากจน

ปีพ.ศ.2521 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านของคุณยายไท้จริงๆ โดยไม่มีใครรู้มาก่อนถึงการเสด็จมาของพระองค์ท่าน เป็นเหมือนกับความฝัน คุณยายไท้ ยายทุ้มเป็นเพียงราษฎรยากจน บ้านหลังเก่าใกล้ผุพัง มีบุญได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระผู้เป็นแม่หลวงของแผ่นดิน โดยที่พระองค์ท่านต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเยี่ยมราษฎรชาวบ้านหนองแข้ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

จนกระทั่งปี พ.ศ.2535 บ้านหนองแข้ได้รับแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริและได้รับการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม จากนั้นเป็นต้นมาให้บ้านหนองแข้เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายด้านการทอผ้าไหมและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง “กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้” ในปีพ.ศ.2536

Similar Posts