ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยวอีสานและภาคอื่น

4 สิ่งมหัศจรรย์ วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

เจดีย์สีทองมองเด่นเห็นแต่ไกล พร้อมรูปปั้นพญนาค เป็นวัดทีมีความสวยงามจากสิ่งปลูกสร้างมากมาย มหัศจรรย์ จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวัดป่าวังน้ำเย็นอย่างใกล้ชิดขึ้น กับ 4 สิ่งมหัศจรรย์ของวัดป่าวังน้ำเย็น ดังนี้

1. วัดป่าวังน้ำเย็นได้อัญเชิญพระพุทธรูป พระพุทธมหาจักรพรรดิ ทรงเครื่องหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ขึ้นประดิษฐานในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม น้ำหนักกว่า 14 กก. มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 นำประดิษฐาน 5 กิโลกรัม มูลค่า 5 ล้านบาท และในปีนี้ พ.ศ. 2562 ประดิษฐานเป็นครั้งสุดท้าย จำนวน 5 กิโลกรัม มูลค่า 5 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้มีพระพุทธรูปทองคำรวมมูลค่า ทั้งหมด 5 องค์ รวมมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท

2. พระครูภาวนาชยานุสิฐ สุริยันต์ โฆสปัญโญ ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น เกจิชื่อดังของภาคอีสาน กล่าวว่า พระพุทธรูปทองคำหมด ทั้งของเก่า และของใหม่ ทางวัดร่วมกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้าง เพื่อนำขึ้นไปประดิษฐานไว้ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม เพื่อให้สาธุชนชาวมหาสารคาม รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ได้กราบไหว้สักการบูชา เพื่อเป็นศิริมงคล ต่อตนเองแ ละครอบครัว รวมไปถึงญาติสนิทมิตรสหาย อยู่คู่เมืองมหาสารคามตราบนานเท่านาน

3. มีศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักทองขนาดใหญ่เสา 112 ต้น ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างจากไม้เนื้อแข็งประกอบด้วยไม้แดง ไม้ประดู่ และตกแต่งด้วยไม้สักทอง หอระฆังไม้สักขนาดใหญ่ รวมไปถึงอุโบสถไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น

4. มีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองคำ 5 องค์ พระเนื้อผง 84,000 องค์ และพระกรุพระธาตุนาดูน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม ด้วยความศรัทธาของสาธุชนชาวพุทธทุกเย็นวันศุกร์จะมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์เย็นของพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม

วัดป่าวังน้ำเย็น บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter

Similar Posts