ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยวธรรมะ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

บันได 496 ขั้น สู่สวรรค์ 7 ชั้น พระธาตุภูเพ็ก สกลนคร

วันนี้แอดจะพาไปเที่ยวนมัสการ  พระธาตุภูเพ็กสร้างขึ้นในศาสนาพรามหณ์-ฮินดู  เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่  ซึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาภูพาน  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  ก่อสร้างด้วยหินทรายขนาดใหญ่  เรือนธาตุตั้งอยู่บนฐานยกสูง  ตอนหน้าของปราสาทมีฐานหินเป็นก้อนเรียงซ้อน ๆ กัน

ยื่นออกคล้ายกากบาท  เรียกว่า โคปุระ สูงกว่าฐานของเรือนฐานเล็กน้อย  บริเวณโดยรอบพบสระน้ำโบราณและแหล่งสกัดหินในการสร้างปราสาท  หน้าอาคารปราสาทหันไปทางทิศตะวันออก

และมีบันไดหินก่อปูนขึ้นบนยอดเขาประมาณ 496 ขั้น ตามตำนานสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกับ พระธาตุนารายณ์เจงเวง

นอกจากนี้แล้ว พระธาตุภูเพ็กยังใช้เป็นสถานที่พิสูจน์ความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกในปลายปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ด้วยมีพิกัดอยู่ในเมอริเดียนเดียวกันกับปราสาทบายน ในประเทศกัมพูชา

การเดินทาง : พระธาตุภูเพ็กห่างจากตัวอำเภอพรรณานิคมประมาณ 31 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 22 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 22 กม.ที่ 139 แยกซ้าย(เมื่อหันหน้าไปทางอุดรธานี)ไปตามทาง รพช.2016 เป็นทางรถยนต์ลาดยางจากถนนเข้าไปตถึงหมู่บ้านภูเพ็ก หรือแต่เดิมเรียกชื่อ บ้านอ่าง ระยะทาง 8 กม.เป็นทางลาดยาง และเป็นระยะทางลาดยางขึ้นภูเพ็ก อีก 4 กม.ซึ่งช่วงนี้เป็นเส้นทางขึ้นภูเขาสูงคดเคี้ยวให้ใช้ความเร็วอย่างระมัดระวัง

Similar Posts