ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยวสกลนคร

เสริมศิริมงคลให้ชีวิต ที่ วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง) ที่ อ.วาริชภูมิ จสกลนคร

วันนี้แอดขอเชิญชวน ลูกเพจทั้งหลาย ไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเก่าแก่ เพื่อเสริมศิริมงคลให้ชีวิตดีขึ้นกันครับที่  วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ หรือ ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกตาดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิประมาณ 9 กิโลเมตรบริเวณถ้ำมีลักษณะนำเพิงหิน มาดัดแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นศาลาการเปรียญ บริเวณใกล้ถ้ำมีหินธรรมชาติรูปร่างแปลก ๆ มากมาย ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง) ตั้ง อยู่ที่ตำบลค้อเขียว ห่างจากที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิประมาณ 9 กิโลเมตร บริเวณถ้ำมีลักษณะนำเพิงหิน มาดัดแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นศาลาการเปรียญ บริเวณใกล้ถ้ำมีหินธรรมชาติรูปร่างแปลก ๆ มากมายวัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ มีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินบนผนัง ศิลาจารึกอักษรโบราณ พระพุทธไสยาสน์ พระนาคปรก พระพุทธรูปเก่าแก่ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โรงย้อม โรงครัว ศาลาเอนกประสงค์ เรือนรับรองผู้มาแสวงบุญ ถังเก็บน้ำฝน ซึ่งปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสท่านได้เก็บไว้ในพระธาตุหิน เนื่องจากมีคนมาขโมยโบราณไปหลายชิ้นจึงต้องมีการเก็บรักษาได้เป็นอย่างดี เพื่อคงไว้เพื่อชั่วลูกชั่วหลานวัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ในอดีตเคยเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ เนื่องจากมีหลักฐานที่มีอยู่หลายสิ่ง เป็นต้นว่า พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่แกะสลักด้วยหินบริเวณผนังถ้ำ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกทำลายไป คงเหลือให้เห็นเพียงองค์เดียว นอกจากนี้ยังมีศิลาจารึกซึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ได้มีผู้เชี่ยวชาญมาอ่านและได้แปลพอได้ใจความว่า พุทธศตวรรษที่ 16 เดือนยี่ ปีมะโรง สถานที่นี้เคยเป็นที่ประชุมของคณะสงฆ์ 31 คณะ ถ้ำพระทองคือชื่อเดิมของวัดนี้ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่าในบริเวณถ้ำของวัดพบพระพุทธรูปทรงเครื่องทองคำหน้าตัก 1 ฟุต ปัจจุบันสูญหายเเล้วเเละยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ได้แก่พระซึ่งแกะสลักด้วยไม้เเละพระพุทธรูปหิน ชาวบ้านบริเวณนี้จึงเรียกว่า ”ถ้ำพระทอง” และยังมีจุดชมวิวที่สามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของทิวเขาเขียวชอุ่มได้อีกด้วย

 
 
 

Similar Posts