ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยวอีสานและภาคอื่น

นมัสการไหว้ “วัดพระธาตุมหาชัย” อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วัดพระธาตุมหาชัยประดิษฐานอยู่ที่ วัดโฆษดาราม อำเภอปลาปาก สร้างเมื่อ พ.ศ.2495 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ

ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานพระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถยังแสดงถึงพุทธประวัติ และมีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมากในภาคอีสาน

เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ

ที่อยู่ : ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลาทำการ : 08:00 – 17:00

Similar Posts