ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยวอีสานและภาคอื่น

พระแสง (วัดศรีเทพประดิษฐาราม) จ.นครพนม

พระแสงสร้างโดยพระราชธิดาแห่งอาณาจักรลานช้างมี 4 องค์ คือ พระเสริม พระสุก พระใส (วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) ในสมัย เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์หนีข้าศึกไปทางใต้ โดยนำพระสุกและพระแสงไปด้วย

ปรากฏว่าเรือที่พระสุกประดิษฐานอยู่ได้จมลงที่อำเภอโพนพิสัยจึงได้ นำแต่พระแสงมาจนถึงเมืองนครพนม และนำไปซ่อนไว้ในถ้ำในเมืองมหาชัยก่องแก้วแขวงคำม่วน ต่อมาทางกรุงเทพฯ สืบทราบจึงให้เจ้าเมืองนครพนมนำพระแสง ส่งกรุงเทพฯ แต่เกวียนหัก จึงประดิษฐานไว้ที่วัดป่า ต่อมาจึงย้ายมาที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม

ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลาทำการ : 08.00 – 17.00

Similar Posts