เที่ยวสกลนคร | ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ

พาเที่ยว ศาสนสถานสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ. สกลนคร

วันนี้จะพาเพื่อนๆ ไปชมเเละสักการะศาสนสถานสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ. สกลนคร ซึ่งเป็นวัดธรรมยุตินิกายฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 1 บ้านท่าวัด เเละตั้งอยู่รอยต่อระว่างสามจังหวัดได้แก่ สกลนคร – กาฬสินธุ์ – อุดรธานี ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน  ชาวบ้านเรียกว่า” ภูผาเหล็ก”

–  การเดินทาง ใช้เส้นทาง สายสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอสว่างแดนดิน เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอส่องดาวไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์พระเวสสันดร ระยะทางอีกประมาณ 27 กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์หากแยกขวาจะไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมเเวะมาสักการะกันได้นะครับ-

- เหตุการณ์ที่สำคัญทั้ง 4 เหตุการณ์ได้แก่

– วัดถ้ำพวง ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่หมายถึง สถานที่ ที่พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะให้มองเห็นถึงพระธรรม คำสอนที่ดีงามเเละจะส่งผลให้เราสร้างความดีละเว้นความชั่วต่อไป

1. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ได้แก่ อุทยานลุมพินี
2. สถานที่ที่ระพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้แก่ ที่ควงไม้โพธิ์ พุทธคยา
3. สถานที่ที่แสดงปฐมเทศนา ได้แก่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
แขวงเมืองพาราณสี
4. สถานที่ที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้แก่ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
(มีเพียงแห่งเดียวในอิสานเท่านั้นนะครับ) เเละเป็นการจำลองแบบที่มาจากประเทศอินเดียเท่านั้น –

– สถานที่ที่แสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี –

– รูปภาพข้อมูลพาเที่ยว ศาสนสถานสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ. สกลนคร –

พิพิธภัณธ์อัฐบริขารพระอุดมสังวรวิสุทธิเถรพระอาจารย์ วัน อุตฺตโม พ.ศ. 2531

Similar Posts