ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยวธรรมะ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

ชุมชนมหัศจรรย์ บ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

แอดจะพาเที่ยวชมหมู่บ้านท่าแร่  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ใหญ่  ที่สุดในประเทศไทย สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านท่าแร่นั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับความสวยงามของบ้านโบราณอายุมากกว่า 100 ปี โดยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นแบบตึกปูนทรงยุโรปในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนาม อาคารแต่ละหลัง ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ภูมิปัญญาช่างและประสบการณ์การก่อสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูนไม่มีช่างใด ทำได้และไม่ค่อยพบเห็นที่ไหน อีกด้วย ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแร่ได้ใช้ตึกเหล่านี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านสถาปัตยกรรมของบ้านท่าแร่

นอกจากจะมีความสวยความงามของบ้านโบราณ ยังมีประวัติความเป็นมาของ  อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ หรือความเป็นมาความเชื่อขอชาวบ้านท่าแร่  เมื่อปี ค.ศ.1881 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ โปรดม และคุณพ่อซาเวียร์ เกโก พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุปารีส ที่ได้รับมอบหมายจาก พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ ให้มาเผยแผ่ศาสนาที่ภาคอีสานเดินทางมาถึงอุบลราชธานีและตั้งกลุ่มคริสตชนที่บุ่งกะแทว ครั้นถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ.1883 คุณพ่อโปรดม และคุณพ่อรองแดล ได้เดินทางจากอุบลฯ มาถึงนครพนมเป็นครั้งแรก เพื่อสำรวจเส้นทาง สถานการณ์และการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน สำหรับวางโครงการแพร่ธรรมในโอกาสต่อไป เมื่อได้ใช้เวลาสำรวจไปถึงหนองคายและเวียงจันทน์เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว คุณพ่อทั้งสองได้เดินทางกลับอุบลฯ หลังจากฉลองปัสกาในเดือนเมษายน ค.ศ.1884 คุณพ่อโปรดม กับคุณพ่อเกโก และ ครูทัน ครูเณรชาวเวียดนามได้เดินทางจากอุบลฯ มานครพนมอีกครั้งหนึ่ง และตั้งกลุ่มคริสตชนที่นั่น

และยังมีเทศกาลที่สำคัญของชาวบ้านท่าแร่  วึ่งเทศกาลนี้มีที่เดี่ยวในประเทศไทย คือเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ทุกๆวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยจัด “ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส”  ในทุกปีจะมีรถดาวเข้าร่วมขบวนประมาณ 200 คัน ชาวบ้านจะตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน จากนั้นเป็นการเฉลิมฉลองในหมู่ชาวคริสต์ มีการร้องเพลงประสานเสียง การประกวดร้องเพลงคริสต์มาส มีการจำหน่ายสินค้าและมี มหรสพทั้งคืน  โดยเชื่อว่า “ดาว” เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู  ถนนในชุมชนกลายถนน สายวัฒนธรรม คล้ายถนนคนเดิน ร้านค้าขายของเล็กๆ น้อยๆ ของกิน ของใช้ เด็กในหมู่บ้านมาร้องเพลง ผู้คนก็เดินเที่ยวชมไปมา ในวันนี้เจะรับรู้ได้ถึงความรื่นรมย์และความสุขต่างๆ เริ่มจากบ้านเรือนที่มีการตกแต่งไฟอย่างสวยงาม เป็นรูปดาว รูปต้นคริสต์มาส ใครเดินผ่านไปมาจะเห็นแต่รอยยิ้มและคำเชิญชวน ความสุขอวลอยู่แทบทุกอณูในความเป็นบ้านท่าแร่วันนั้น

นอกจากนี้ที่บ้านท่าแร่ ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล” ซึ่งเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือ เพื่อระลึกถึง การอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านนี้อีกด้วย

การเดินทาง
ทางหลวงแผ่นดินสาย 22 อุดรธานี-นครพนม  หลักกิโลเมตรที่ 169-170  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองสกลนคร ห่างจากตัวเมืองโดยทาง รถยนต์ประมาณ 21 กิโลเมตร  เมื่อมาถึงท่าแร่ให้สังเกต โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลไว้ หมู่บ้านจะตั้งอยู่ด้านหลังโบสถ์ สามารถจอดรถที่โบสถ์แล้วเดินไปชมตึกโบราณได้ เพราะตั้งอยู่ใกล้กันนิดเดียว

Similar Posts