ท่องเที่ยว | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

กู่พันนา ปราสาทหินศิลาแลง ที่ อ.สว่างฯ จ.สกลนคร

แอดจะพาไปชมอีกหนึ่งโบราณสถาน  อีกหนึ่งแหล่งที่เป็นประวัติศาสคร์  ที่สวยงาม นั้นก็คือ ปราสาทบ้านพันนา หรือ กู่พันนา ตั้งอยู่ที่บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอสว่างแดนดิน 11 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสกลนคร – อุดรธานี โบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม เพื่อใช้เป็นศาสนสถานประจำสถานพยาบาล หรือที่เรียกว่า “อโรคยศาล” มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

ปราสาทบ้านพันนา ประกอบด้วย “ปราสาทประธาน” ทรงสี่เหลี่ยมก่อมุข มียอดเดียว ก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออก และ “วิหาร” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ รอบปราสาทล้อมด้วยกำแพงศิลาแลง มีโคปุระหรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออก นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสระน้ำขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรุด้วยศิลาแลงเป็นชั้นๆ มีน้ำขังตลอดทั้งปี

จากการขุดแต่งโบราณสถานในปี พ.ศ. 2542 ได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เศียรพระวัชรธร ชิ้นส่วนพระโพธิสัตว์วัชรปราณีทรงครุฑ พระยมทรงกระบือ และชิ้นส่วนพระกรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประติมากรรมเหล่านี้เป็นรูปเคารพในพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งมีรูปแบบศิลปะเขมรแบบบายน

ปราสาทบ้านพันนา นับเป็นปราสาทขอมโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ไม่น้อย สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาศิลปะเขมรได้เป็นอย่างดี หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์แล้วล่ะก็ ปราสาทแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่คุณไม่ควรพลาดชม

นอกจากจะเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ  ยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญ ๆ ของชาวบ้านอีกด้วย

Similar Posts