ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยวสกลนคร

สักการะไหว้ “พระธาตุนารายณ์เจงเวง” อ.เมือง จ.สกลนคร

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงสร้างขึ้นพร้อมกัน กับพระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือ อรดีมายานารายณ์เจงเวง โดยตั้งชื่อตามกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหารหลวง

ในอดีตมีการแข่งขันกันสร้างปราสาทระหว่างชายและหญิงบทสรุปฝ่ายหญิงชนะ จึงได้ขอแบ่งพระอุรังคธาตุ ให้ประทับไว้ที่พระธาตุ-นารายณ์เจงเวงแต่เพราะผิดสัจจะ ใช้กลลวงกับกลุ่มฝ่ายชาย พระมหากัสสปะเถระจึงปฏิเสธแล้วนำ

พระอุรังคธาตุไปบรรจุที่ภูกำพร้าหรือพระธาตุพนมในปัจจุบันนั้นเอง ตัวพระธาตุสร้างด้วยหินทราย ลักษณะปรางค์เป็นแบบขอมโบราณตามยุคสมัย ข้างในพระธาตุนั้นบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนหนึ่งไว้ ทำให้วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงเป็นสถานที่สักการะที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งประจำจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ : ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลาทำการ : 06:00 – 18:00

Similar Posts