ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

เที่ยวอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ “ชมบัว ไหว้ขอพรพญานาคเผือก” จ.สกลนคร

อุทยานเฉลิมบัวพระเกียรติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นอกจากนี้ ภายในอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นพญานาคเผือกขนาดใหญ่สีขาว โดยประชาชน ชาวสกลนครและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงให้ความเคารพพญานาค  ซึ่งตามตำนานของชาวเมืองสกลนครเชื่อว่า พญานาคช่วยปกป้องรักษาบ้านเมือง ช่วยคุ้มครองทะเลสาบหนองหาร

บึงน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 78,000 ไร่ ส่งผลให้ประชาชนมีความสงบสุขร่มเย็น

Similar Posts