ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยวธรรมะ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

เส้นทางการท่องเที่ยวสกลนคร เมือง 3 ธรรม เส้นทางที่2

สกลนครเมือง 3 ธรรม เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองสกลนคร กับเส้นทางต่อมา 

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หนองหาร, วัดป่าสุทธาวาส, โบสต์คริสต์, ชุมชนบ้านท่าแร่ อุทยานบัว, ม. กษตร, สระพังทอง, เกาะดอนสวรรค์, และวัดท่าวัดเหนือ

Similar Posts