ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง | เที่ยวสกลนคร

15 ที่เที่ยวในสกลนคร เดือนตุลาคม ปลายฝนต้นหนาว มาทั้งที่เที่ยวไหนดี

ปลายฝนต้นหนาวแล้ว เข้าสู่เดือนตุลาคม เที่ยวที่ไหนดี  ยิ่งเข้าสู่ช่วงวันออกพรรษา สกลนครมีที่เที่ยว ประเพณี หรือเทศกาลอะไรบ้าง มหัศจรรย์สกลนครรวบรวมมาให้แล้วกับ 15  ที่่เที่ยว ในสกลนคร เดือนตุลาคม ปลายฝนต้นหนาว มาทั้งที่เที่ยวไหนดี มาฝากกันค่ะ บอกเลยว่าน่าเที่ยวสุด ๆ

1.ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณียิ่งใหญ่ประจำปีของชาวสกลนคร ที่เกิดจากความเชื่อ และศรัทธาผสานภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สรรค์สร้างงานปะติมากรรมออกมาได้อย่างงดงามที่จัดกันทุกปีในเดือน 11 หรือช่วงออกพรรษา ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านจะจัดทำปราสาทผึ้งซึ้งสร้างมาจากขึ้นผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก จากนั้นจะมีการแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่สวยงาม และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งการแต่งกายพื้นเมืองของแต่ละชนเผ่า ปีนี้งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว เพื่อไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยมีจุดประสงค์จากความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ และการทำบุญใหญ่ในช่วงออกพรรษา ซึ่งเป็นงานบุญที่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าจะได้รับอานิสงส์มาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคมนี้ ที่บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ภายในงานสามารถชมการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ลุ่มน้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 ขบวนแห่ปราสาทผึ้งในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เริ่ม ปล่อยขบวนแห่ เวลาประมาณ 17:00 น จากสี่แยกหอนาฬิกา เคลื่อนไปยังถนนสุขเกษมสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และจอดบูชาองค์พระธาตุตลอดค่ำคืน จนถึงเช้าใส่บาตรวันออกพรรษา เทศบาลนครสกลนครได้จัดเตรียมอัฒจันทร์สำหรับนั่งชมขบวนแห่ ไว้ 3 จุดหลัก ๆ ได้แก่

  1. จุดปะรำพิธีเปิด
  2. จุดหน้าธนาคารกรุงเทพและจุดที่
  3. จุดหน้าร้านอึ้งกุ่ยเฮงวิทยุโทรทัศน์ ก่อนถึงสี่แยกศรีนคร

ที่ตั้ง :  ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

2.วัดพระธาตุเชิงชุม 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวัดมีหอกลองหรือหอระฆัง เป็นหอสูงทั้งหมดสามชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยชาวเวียดนามที่ได้มาพำนักอาศัยที่จังหวัดสกลนครร่วมใจกันสร้างขึ้นถวายองค์พระธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชาใช้บอกเวลายาม นอกเหนือจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมองค์ พระธาตุเชิงชุม ซึ่งในอดีตจะมีการนำน้ำจากบ่อ ไปประกอบพิธีกรรมอันสำคัญต่าง ๆ และภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง : ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/bgHnVGnn9rgaN55CA

.

3.ทะเลสาบหนองหาร

หนองหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาน้ำจืด นกน้ำ และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย บางแห่งชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงเช่น หมูป่า แพะ ไปปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ ถึงเวลาจะเรียกสัตว์เลี้ยง ของตนเอง เจ้าของสัตว์แต่ละฝูงจะใช้แหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน เช่น เสียงจากกะลาเสียงจากกระป๋อง เป็นต้น สัตว์ที่เลี้ยงไว้จะจดจำเสียงนั้น ๆ ไม่มาปะปนกัน นอกจากนี้ ที่หนองหารยังมีเกาะต่าง ๆ กว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ซึ่งเป็น เกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัดร้างและพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากมายถ้านักท่องเที่ยวไปหนองหารช่วงต้นเดือนตุลาคมก็จะได้ชมการแข่งเรือยาวกีฬาริมแม่น้ำที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณ และยังได้ทำบุญในงานบุญออกพรรษาประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยอีกเช่นกัน

ที่ตั้ง : ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/pThh7ZPFwnYW76YM9

4.พิพิธภัณฑ์ภูพาน

พิพิธภัณฑ์ภูพาน แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร ดินแดนแห่งธรรมประกอบด้วย ธรรมะ อารยธรรม วัฒนธรรม ธรรมชาติ ในพิพิธภัณฑ์ภูพานจัดแสดงโซนต่างๆ เช่น โหมโรง ,นิทรรศการ “มหัศจรรย์ภูพาน”, ป่าบุ่งป่าทาม ป่าพรุอีสาน, หนองหารกับการตั้งเมืองสกลนคร, ตำนานหนองหาร “ผาแดงนางไอ่”, อาศิรวาทองค์ราชัน องค์ราชินี, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ, ดินแดนแห่งธรรม, และประติมากรรมลานกลางแจ้ง รวมถึงยังมีอาคารท้องฟ้าจำลอง แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อีกด้วย

ที่ตั้ง : ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/6MBSCBHjJYxUdUMB9

5.วัดป่าสุทธาวาส

วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ กับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระได้รับการอาราธนาจาก อุบาสิกาสามพี่น้อง ได้แก่ นางนุ่ม, นางนิล ชุวานนท์ และนางลูกอินทร์ วัฒนสุชาติ ผู้มีความเลื่อมใสในพระอาจารย์ทั้งสอง มาจำพรรษา ณ เสนาสนะป่าบ้านบาก ในปี พ.ศ. 2469 ต่อมาจึงได้จัดสร้างเป็นวัดป่าสุทธาวาสในเวลาต่อมาภายหลังที่ท่านจากภาคเหนือมาจำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศน์ จ.อุดรธานีแล้ว คณะศรัทธาชาวสกลนครได้กราบอาราธนาท่านมาจำพรรษา ณ วัดป่าสุทธาวาสอีกครั้งใน พ.ศ. 2484 แล้วท่านจึงไปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก จวบจนวาระที่ท่านใกล้มรณภาพจึงได้มาทิ้งขันธ์ ณ วัดป่าสุทธาวาสใน พ.ศ. 2492

ที่ตั้ง: ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/5zepwUW8gsZG5srn7

6.วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง สร้างขึ้นพร้อมกัน กับพระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือ อรดีมายานารายณ์เจงเวง โดยตั้งชื่อตามกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหารหลวง ในอดีตมีการแข่งขันกันสร้างปราสาทระหว่างชายและหญิงบทสรุปฝ่ายหญิงชนะ จึงได้ขอแบ่งพระอุรังคธาตุ ให้ประทับไว้ที่พระธาตุ-นารายณ์เจงเวงแต่เพราะผิดสัจจะ ใช้กลลวงกับกลุ่มฝ่ายชาย พระมหากัสสปะเถระจึงปฏิเสธแล้วนำ พระอุรังคธาตุไปบรรจุที่ภูกำพร้าหรือพระธาตุพนมในปัจจุบันนั้นเอง ตัวพระธาตุสร้างด้วยหินทราย ลักษณะปรางค์เป็นแบบขอมโบราณตามยุคสมัย ข้างในพระธาตุนั้นบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนหนึ่งไว้ ทำให้วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงเป็นสถานที่สักการะที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งประจำจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ : ถนนสายสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/38cWCLXdNCz4nWMv6

7.ถนนผ้าคราม

ถนนผ้าคราม หรือ ย่านเมืองเก่าสกล เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์จากครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เครื่องประดับ ของที่ระลึก ได้รับความนิยมจากทั้งคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเท เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ตั้งอยู่ : บริเวณหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร บนถนนเรืองสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/hJwjb5ngvMHQRa8r7

8.ชุมชนท่าแร่

ชุมชนคาทอลิกท่าแร่ เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทยและ เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ที่หมู่บ้านนี้ มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงามเรียงรายสองข้างทางในถนนสายหลักของหมู่บ้าน และทุกวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยจัด “ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส” แสงไฟสีสันสวยงามกับขบวนรถดาวที่เข้าร่วมกว่า 100 คัน เป็นการเฉลิมฉลองท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว นอกจากขบวนแห่ก็ยังมีสินค้า ร้านอาหารและการแสดงให้ชมกันตลอดทั้งคืนใน วันคริสต์มาส

ที่ตั้ง : ถนน.สกลนคร-นครพนม (ถนนนิตโย) ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/AwbZB3d4S1amaq1K8

9.อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานเฉลิมบัวพระเกียรติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ภายในอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นพญานาคเผือกขนาดใหญ่สีขาว โดยประชาชน ชาวสกลนครและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงให้ความเคารพพญานาค ซึ่งตามตำนานของชาวเมืองสกลนครเชื่อว่า พญานาคช่วยปกป้องรักษาบ้านเมือง ช่วยคุ้มครองทะเลสาบหนองหาร บึงน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 78,000 ไร่ ส่งผลให้ประชาชนมีความสงบสุขร่มเย็น

ที่ตั้ง : ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พิกัด :https://goo.gl/maps/kVUADUsfY7TCRptR8

10.วัดถ้ำผาเด่น

วัดถ้ำผาแด่น  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 17 กม.  เป็นอีกหนึ่งใน สถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติ  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี

ที่ตั้ง:  ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/gDjEw91TnTcEZ8er5

11.แพบ้านท่าวัด

แพบ้านท่าวัด เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหน้าในร้อนนี้ กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานและดื่มด่ำกับธรรมชาติกลางน้ำหนองหาร มีบริการอาหาร ให้เลือกหลายเมนูที่พร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะมากับเพื่อน คนรัก หรือครอบครัวใหญ่ก็มีอาหารพร้อมให้บริการ ราคาอาหารเริ่มต้นเพียง 80 บาทเท่านั้น

ที่ตั้ง:ถนน 93 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/prTBcwK8areqsm9SA

12.พญาเต่างอย

พญาเต่างอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลของอำเภอเต่างอยไว้ในตัวพญาเต่างอย มีความเชื่อกันว่า หากผู้ใดได้มาสักการบูชาพญาเต่างอย จะส่งผลให้อายุยืนยาว ตลอดจนมีโชคลาภ 

ที่ตั้ง : สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/UisPPQFBEJn3TPUv5

13.พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้นอาจาโร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตําบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์ เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ความเป็นมาในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ภายหลังจากการสรงน้ำศพพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ ขอให้ทุกคนได้สามัคคีกัน อย่าให้เกิดความแตกแยกและขอให้ยึดมั่นในคำสอนของท่านไว้ให้มั่นคง ขอให้เก็บอัฐิของท่านพระอาจารย์ไว้แห่งเดียวกัน เครื่องอัฐบริขารของท่านอาจารย์ ถ้าสามารถเก็บรวมรักษาไว้เป็นที่เดียวกันก็จะดี

ที่ตั้ง:  บ้านนาหัวช้าง ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/dDZkdsgGGGRXrUWU6

14.เขื่อนน้ำอูน

เขื่อนน้ำอูน สร้างเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตร และชลประทาน มีทิวทัศน์ที่สวยสงบแบบเรียบง่าย รอบด้านเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ และบริเวณใกล้กับสันเขื่อนเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากการระบายน้ำออกจากเขื่อน บรรยากาศทั่วไปเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

ที่ตั้ง : ตำบลนาเชือก อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/82Nx1Yznz5dXP9uh9

15.อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

อ่างเก็บน้ำห้วยทราย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หากจากตัวเมืองสกลนคร ประมาณ 14 กิโลเมตร บริเวณเขื่อนสามารถไปปั่นจักรยาน วิ่งออกกำลังกาย สัมผัสบรรยากาศยามเย็น สูดอากาศบริสุทธิ์ และชมพระอาทิตย์ตกดิน

ที่อยู่ : ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พิกัด : https://goo.gl/maps/E9cPnT1Df8T2แชร์ไปที่

Facebook
Twitter
Email

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น