ท่องเที่ยว

ไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์แสน “วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร” จ.สกลนคร

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวัดมีหอกลองหรือหอระฆัง

 

เป็นหอสูงทั้งหมดสามชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยชาวเวียดนามที่ได้มาพำนักอาศัยที่จังหวัดสกลนครร่วมใจกันสร้างขึ้นถวายองค์พระธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชาใช้บอกเวลายาม นอกเหนือจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมองค์

พระธาตุเชิงชุม ซึ่งในอดีตจะมีการนำน้ำจากบ่อ ไปประกอบพิธีกรรมอันสำคัญต่าง ๆ และภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ : ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลาทำการ : 06:00 – 18:00

Similar Posts