ท่องเที่ยว | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

บรรยากาศ แห่ปราสาทผึ้งสุดอลังการ สกลนคร 2562

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวอีสานก็เช่นกัน ซึ่งมีคติความเชื่อมาจากเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเสด็จไปโปรดพระมารดาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เมื่อเสด็จลงมาจากสวรรค์ พระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ด้วยการเปิดโลกทั้งสาม คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก ให้เห็นถึงกันได้ ทำให้ผู้ที่ได้มองเห็นวิมานบนสวรรค์เกิดความต้องการที่จะได้อยู่ในสถานที่อันงดงามเช่นนั้นบ้าง และทราบว่าการจะได้อยู่ในวิมานอย่างนั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ปฏิบัติธรรม สร้างปราสาทกองบุญในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เสียก่อน จนเป็นที่มาของการสร้างปราสาทผึ้ง ที่สวยงามจนเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ แล้วต้องมาเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทผึ้งให้ได้

Similar Posts