ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยวสกลนคร

นมัสการหลวงพ่อองค์แสน วัพระธาตุเชิงชุมฯ สกลนคร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร    สร้างขึ้นเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวัดมีหอกลองหรือหอระฆัง เป็นหอสูงทั้งหมดสามชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยชาวเวียดนามที่ได้มาพำนักอาศัยที่จังหวัดสกลนครร่วมใจกันสร้างขึ้นถวายองค์พระธาตุเพื่อเป็นพุทธบูชาใช้บอกเวลายาม นอกเหนือจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมองค์ พระธาตุเชิงชุม ซึ่งในอดีตจะมีการนำน้ำจากบ่อ ไปประกอบพิธีกรรมอันสำคัญต่าง ๆ และภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น