ตำนาน

ประวัติความเป็นมา อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร

สภาพที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอคำตากล้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 402.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 251,250 ไร่ ห่างจากเทศบาลนครสกลนครประมาณ 111 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 61 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอเซกา และอำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลโนนสะอาด และตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

อำเภอเมืองประกอบไปด้วย 4 ตำบลดังนี้
1. ตำบลคำตากล้า
2. ตำบลนาแต้
3. ตำบลหนองบัวสิม
4. ตำบลแพด

ประวัติและความเป็นมาอําเภอคำตากล้า
การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อำเภอคำตากล้า พบว่า มีการอพยพเข้ามาของผู้คนในกลุ่มวัฒนธรรมไทลาวภายใต้อำนาจการปกครองของอาณาจักรล้านช้าง ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังเป็นพื้นที่ผู้คนอาศัยอยู่น้อยและเบาบาง จนกระทั่งราวปีพุทธศักราช 2440 มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ของราษฎรกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้ไทหรือภูไทจากเมืองเวหรือเมืองเรณูคร ด้วยการนำของท้าวสีหาราช กรมการเมืองเรณูนคร (ท้าวสีหาราชเป็นตันสกุล “ศรีสุราช”) อพยพออกจากเมืองเรณูนครแล้วไปพักในเขตท้องที่อำเภอพรรณานิคม จากนั้นย้ายต่อไปอยู่ที่บ้านหนองแวง (บ้านหนองแวงใต้ ตำบลหนองแวง อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร) แต่พื้นที่ทำมาหากินไม่เอื้ออำนวย จึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่อีกครั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บริเวณบ้านท่ากกแดง ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในปัจจุบัน แต่อยู่ได้ไม่นานเพราะในช่วงฤดูฝนมักเกิดน้ำท่วมใหญ่ จึงอพยพข้ามแม่น้ำสงครามลงมาทางทิศใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่สูงและลาดต่ำลงสู่หนองสามขา

กลุ่มที่สองอพยพมาจากบริเวณอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แต่มีจำนวนไม่มากนัก และ ตั้งบ้านเรื่อนอยู่ที่บ้านหนองทุ่ม ทางทิศใต้ของคำตากล้า แต่อยู่ได้ไม่นานจึงย้ายมาอยู่ที่บ้านคำตากล้า เนื่องจากเกิดไข้มาลาเรียระบาด กลุ่มนี้เป็นตันตระกูลอินธิปีก ตระกูลอุประ และตระกูลบุตรละคร เป็นต้น

แม่น้ำสงคราม แบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

คำตากล้า เป็นการตั้งชื่อหมู่บ้านเนื่องจากในบริเวณนั้นมี “น้ำคำ” หรือตาน้ำใต้ดินผุดขึ้นมา มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมในการทำนา ปัจจุบันคือ บริเวณบ้านนาคำ ตำบลคำตากล้า รวมทั้งผู้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านชื่อ “ตาคำ” อาศัยน้ำคำริมหมู่บ้านใช้ในการหว่านกลัาและทำนา จึงพากันเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านคำตากล้า” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช 2459 ทางการแต่งตั้ง “ท้าวไกษร” เป็น “ขุนศรีสุรเกษม” กำนันตำบลคำตากล้า คนแรก ปีพุทธศักราช 2519 ทางราชการประกาศให้ตำบลคำตากล้า เป็นกิ่งอำเภอคำตากล้า อำเภอ วานรนิวาส และเมื่อถึงปีพุทธศักราช 2523 จึงถูกยกฐานะเป็น “อำเภอคำตากล้า” จังหวัดสกลนคร

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter
Email

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น