News

สำนักงานประกันสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินประกันการว่างงาน ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า การดำเนินการจ่ายเงินประกันการว่างงาน แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ขณะนี้ยื่นเข้ามาแล้วประมาณ 1.2 ล้านราย ซึ่งได้มีการโอนเงินวันแรกเมื่อวานนี้ 20 เมษายน 2563 ไปแล้ว 8,000 คน และจะทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีสิทธิตามกฎหมาย โดยย้ำว่า ผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตนมาทำงานและกักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของรัฐ จะได้รับเงินร้อยละ 62 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม  ส่วนกรณีการลาออกเองหรือถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินร้อยละ 45 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม

ส่วนวิธีการยื่นขอใช้สิทธิสามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ยื่นขอรับผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits) โดยผู้ประกันตนต้องกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และ การยื่นขอรับด้วยวิธีปกติ ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูลพร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือส่งเอกสารทางโทรสาร (fax) หรือทาง e-mail หรือส่งทาง LINE ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด สำหรับในส่วนของนายจ้างต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 โดยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือวิธีการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนสำนักงานประกันสังคม โทร.1506

#COVID-19 #สำนักงานประกันสังคม แลกระทรวงแรงงาน #จังหวัดสกลนคร #มหัศจรรย์สกลนคร

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น