ท่องเที่ยว | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวอีสานและภาคอื่น

พาเลาะ นครพนม “อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์” สวยงามยิ่งใหญ่ สไตล์ไทยเวียดนาม

“อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์” สวยงามยิ่งใหญ่ สไตล์ไทยเวียดนาม

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่บ้านนาจอก ภายในมีอาคารพิพิธภัณฑ์ มีอาคารจำลองบ้านเก่าของลุงโฮ ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้แบบเดียวกับยุคที่ ลุงโฮหรือ ประธานโฮจิมินห์ ได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ในช่วงสงครามเวียดนามให้ได้ชมกัน

บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในอดีตในช่วงสงครามอินโดจีน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ พร้อมด้วยกลุ่ม ผู้ร่วมอุดมการณ์ ได้เดินทางเข้ามาเพื่อหาลู่ทางกอบกู้เอกราช อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงปี พ.ศ. 2466 – 2474

โดยพำนักอยู่ที่บ้านนาจอก ปัจจุบันยังเหลือบางส่วนเป็นหลักฐาน เช่น บ้านของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่เป็นบ้านชั้นเดียว บริเวณหน้าบ้านมีต้นมะพร้าว โดยรอบได้ปลูกต้นหมากและต้นไม้ไผ่ไว้เป็นอาณาเขตบ้านพัก

Similar Posts