ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยวอีสานและภาคอื่น

สักการะวัดภูพานอุดมธรรม (ภูพานดานสาวคอย) พุทธมณฑลแห่งนครพนม

สักการะวัดภูพานอุดมธรรม (ภูพานดานสาวคอย) พุทธมณฑลแห่งนครพนม

วัดภูพานอุดมธรรม (ภูพานดานสาวคอย) พุทธมณฑลแห่งนครพนม เป็นศาสนสถานที่ ที่มีความร่มรื่น มีทัศนียภาพที่ สวยงามเพราะตั้งอย่บนเทือกเขาภูพาน ตรงอุทยานแห่งชาติภูผายล ที่เต็มไปด้วยป่าเบญพรรณ ทำให้มีความร่มเย็นตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบรวมไปถึงยังสามารถมองเห็น องค์พระธาตุพนม ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวนครพนมเเละเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งในเเละต่างจังหวัดอีกด้วย

รูปภาพล่าสุด สักการะวัดภูพานอุดมธรรม (ภูพานดานสาวคอย) พุทธมณฑลแห่งนครพนม

วัดภูพานอุดมธรรม หรือมีชื่อเดิมว่า ภูพานดานสาวคอย ตั้งอยู่ เลขที่ 97 หมุ่ 12 บ้านดานสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม เดิมเคยเป็นพื้นที่ของกลุ่มคนที่มีความคิดขัดเเย้ง เกิดการสู้รบอยู่บ่อยครั้ง  ในปีพุทธศักราช 2527 นายสุนทร จัตุชัย ดำรงตำแหน่งนายอำเภอในสมัยนั้น ได้จัดตั้งกลุ่มผู้นำหมู่บ้านเข้าสำรวจพื้นที่ดานสาวคอย  จึงพบว่า พื้นที่ดังกว่ามีความร่มรื่น เเละมีถ้ำอยู่มากในบริเวณนั้น รวมถึงมีลานกว้าง เหมาะแก่การสร้างศาสนสถานเป็นอย่างมาก จึงมีการชักชวนผู้ที่มีจิตศัทธา เเละกลุ่มผู้ขัดเเย้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเเละจัดสร้างศาสนสถานแห่งนี้ ตามแผนการเมือง โดยการรวบรวมเหล่าปัจจัยเพื่อสร้างพระพุทรูปเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งควาบสงบเเละการยุติการสู้รบ เเละนำความสันติสุขสู่ดินเเดนแห่งนี้ – ด้วยพลังศัทธาของเหล่าประชาชนทำให้มีการสร้างพระพุทธรูปได้สำเร็จเเละมีการถวายพระนามว่า “พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตรุทิศประทานพร“โดยมีหน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 14 เมตร เป็นศิลปะเชียงสิงห์ ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอนุโมทนา และประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ ณ พระเกตุโมลี องค์พระพุทธมหามงคลบพิตรจัตุรทิศประทานพร ต่อมาวัดภูพานดานสาวคอยได้รับการพัฒนามาเรื่อยทั้งในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์เเละการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ- – ภายในเขตของวัดจะมี 7 พระธาตุพระจำวันเกิด(องค์จำลอง) ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เเละสักกการะเพื่อเป็นศิริมงคลซึ่งประกอบด้วย วันอาทิตย์ พระธาตุพนม, วันจันทร์ พระธาตุเรณู, วันอังคาร วัดพระธาตุศรีคูณ, วันพุธ วัดพระธาตุมหาชัย, วันพฤหัสบดี วัดพระธาตุประสิทธิ์, วันศุกร์ วัดพระธาตุท่าอุเทน, เเละสุดท้าย วันเสาร์  วัดพระธาตุนคร – -ภายในมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ “อสงขัย อปรมัยพุทธ หรือ ส่วนสองเเละของเหลวในพระเศียรของพระพุทธเจ้า” ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะกันด้วยครับ – รูปภาพล่าสุดสักการะวัดภูพานอุดมธรรม (ภูพานดานสาวคอย) พุทธมณฑลแห่งนครพนม – แหล่งที่มา ร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์บ้านเกิด @สกลล่ะเบ๋อของเฮา ซ่อยกันยู้ ซ่อยกันดัน อยู่สกล ฮักสกล สักการะวัดภูพานอุดมธรรม (ภูพานดานสาวคอย) พุทธมณฑลแห่งนครพนม จังหวัด โปรดช่วยแชร์ ช่วยโพ้ส ช่วยกระจายข่าว ท่านใดพบเห็นโปรดแจ้งให้ทางพวกเราทราบโดยด่วยเพื่อประสานงานและก็ติดตามช่วยเหลือต่อไป

Similar Posts