ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวอีสานและภาคอื่น

“สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน” จังหวัดมุกดาหาร

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี (วัดสองคอน) เป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

สักการะบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7 ที่อุทิศชีวิตในป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ศรัทธา ที่มีต่อพระเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันวัดสองคอนกำลังเป็นแหล่งศาสนาคริสต์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

และยังมีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามแปลกตาของตัวอาคาร คือ เป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ที่ใหญ่และสวยที่สุดในเอเชียอาคเนย์ นอกเหนือจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วยังมีพื้นที่กว้างขวาง ติดบริเวณริมแม่น้ำโขงทำให้บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการสักการะและเข้าชมความงามตลอดทั้งวัน

ที่อยู่ : ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลาทำการ : 08:30 – 16:30

Similar Posts