เที่ยวสกลนคร | ท่องเที่ยว | เที่ยววัฒนธรรม

เที่ยว “ชุมชนภูไท บ้านโนนหอม” จ.สกลนคร

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านภูไทโนนหอมเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2400 ชนเผ่าภูไทกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากเมืองภูวานากะแด้ง ประเทศลาว หลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ ที่เหมาะสม

บรรพบุรุษของชนเผ่าภูไทบ้านโนนหอมจึงได้ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามท้องทุ่งนา และริมป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งหมู่บ้านภูไทโนนหอมมีเอกลักษณ์หลายอย่างที่น่าสนใจ เช่น การแสดงฟ้อนรำของสาวภูไท การแสดงรำมวยโบราณ และพาแลงซึ่งเป็นการร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบดั้งเดิมกับชาวภูไท

ที่อยู่ : ตำบลบ้านโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลาทำการ : 08:00 – 18:00

Similar Posts