เที่ยวอีสานและภาคอื่น

ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด นครพนม

นครพนมอีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้งไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด

ปีนี้ใครดวงชง อยากหาที่พึ่งทางใจ หรืออยากไหว้พระเสริมสิริมงคลและพักกายพักใจไปพร้อมๆ กัน “นครพนม” เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยอาณาเขตที่ติดกับแม่น้ำโขง มีอารยธรรมและประเพณีที่งดงาม บรรยากาศสงบ ร่มรื่น ที่สำคัญยังเป็นดินแดนแห่งพระธาตุที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะจากผู้คนทั่วทุกสารทิศ    นอกจากพระธาตุพนมแล้ว ยังรายล้อมไว้ด้วยพระธาตุอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอีกด้วย จึงทำให้จังหวัดนครพนมมีพระธาตุประจำวันเกิดครบทั้ง 7 วัน จะมีที่ไหนบ้างวันนี้น้องแสนสบายขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับ

– แสนสบาย –

พระธาตุเรณู

พระธาตุเรณู เชื่อว่าเป็น พระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ใครได้กราบไหว้บูชาจะมีรูปงาม วรรณะผ่องใสดังแสงจันทร์ ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์

       พระธาตุเรณู สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย จำลองรูปแบบมาจากองค์พระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า มีความสูง ๓๕ เมตร กว้าง ๘.๓๑ เมตร มีซุ้มประตู ๔ ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง เป็นพระธาตุประจำของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เชื่อว่าผู้ที่ได้มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ ให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์ นอกจากนี้ ภายในพระอุโบสถยังประดิษฐาน พระองค์แสน พระพุทธรูปทองคำปางสมาธิ ศิลปะแบบลาว มีพุทธลักษณะงดงาม ถือเป็นพระคู่บ้านของอำเภอเรณูนคร

พระธาตุศรีคุณ

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันของคนเกิดวันอังคาร พระธาตุคู่เมือง อ.นาแก เชื่อกันว่าผู้ที่ได้สักการะจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีโชคลาภเป็นทวีคูณ และมีจิตใจเข้มแข็ง

พระธาตุศรีคุณ อยู่วัดธาตุศรีคุณ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาแก พระธาตุถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔ ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙ มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้นที่ ๑ มี ๒ ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับรูปลายหินปั้น และชั้นที่ ๒ สั้นกว่าองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ เป็นพระธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันอังคาร เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ

พระธาตุมหาชัย

พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก พระธาตุประจำวันพุธภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ผู้สักการะจะได้รับอานิสงส์ให้ประสบชัยชนะให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์

พระธาตุมหาชัย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ องค์พระธาตุมหาชัยมีลักษณะแตกต่างจากพระธาตุอื่นๆ โดยมีรูปทรงแปดเหลี่ยม มองดูคล้ายระฆังทอง โดยเชื่อกันว่าที่รูปทรงเป็นเช่นนี้มาจากหลักการ ๔ พระอรหันต์ โดยเปรียบพระสารีริกธาตุเป็นตั้งองค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ตรงกลาง โดยมีการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ นอกจากนี้องค์พระธาตุมีการยกสูงขึ้น จากพื้น เพิ่มความสูงขององค์พระธาตุสูงถึง ๔๐ เมตร ซึ่งเป็นสง่าตอกย้ำด้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตาเป็นรูปเหล่าเทวดา ที่เชื่อว่ามีหน้าที่รักษาองค์พระธาตุให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ เปรียบดั่งตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุ หุบเขาแห่งสรวงสวรรค์ เป็นที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ ของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระภิกษุสงฆ์รูปแรก ในพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรและ พระอนุรุทธเถระ ด้วยบารมีพระอรหันต์หลายองค์ จึงทำให้ผู้ที่ได้ไปกราบสักการะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต 

พระธาตุมรุกขนคร

พระธาตุประจำวันของ ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เกิดความดีความชอบ ค้าขายเจรจาดีขึ้น เพิ่มความรัก ความสามัคคี

พระธาตุมรุกขนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ ๒๐ เมตร พระธาตุสูง ๕๐.๙ เมตร มีความหมายว่า สร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และจุด ๙ หมายถึงรัชกาลที่ ๙ โดยได้รับการอุปถัมภ์จากหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ซึ่งเป็น ราชเลขาธิการ และคุณหญิงบุญศรี สนธยางกูลพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศทุกหนแห่ง พระธาตุมรุกขนครเป็น พระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด แต่วัดมรุกขนคร มีอายุเกือบสามร้อยปีมาแล้ว ด้านบนขึ้นไปบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้จากการค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุในอดีต พร้อมทั้งแก้ว แหวนเงินทอง ซึ่งมีบันไดขึ้นไปแต่มีประตูปิดกั้นเอาไว้ และยังมีศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอีก เช่น อุโบสถวัดมรุกขนคร เป็นอุโบสถสวยงามโดดเด่นด้วยตราสัญลักษณ์ ครองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอุโบสถเปิดให้เข้า สักการะองค์พระประธาน ศาลเจ้าปู่ขอม พญานาค ๓ ตน และพระโพธิสัตว์กวนอิม 

นอกจากนี้องค์พระธาตุหันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศประจำของผู้เกิดวันพุธกลางคืน โดยทิศ ดังกล่าวมี “พระควัมปติ หรือพระสีวลี” เป็นพระอรหันต์ประจำทิศ ผู้เป็นเอตทัคคะเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในเรื่องโชคลาภ ผู้ที่เกิดวันพุทธกลางคืน จึงเก่งทางด้านการค้า การเสี่ยงโชค และเป็นที่รักของคนรอบข้างจากอิทธิพลของเทวดาประจำวันได้ ส่งผลให้ผู้ที่เกิดวันพุทธ (กลางคืน) เป็นคนช่างคิด และมีความรอบรู้สูง จิตใจโอบอ้อมอารี และเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างดุจนมหาสมุทร แต่มักจะเสียเปรียบเพื่อนฝูงอยู่ เพราะของอาสารับปากช่วยเหลือผู้คน

พระธาตุประสิทธิ์

พระธาตุประสิทธิ์เป็นพระธาตุประจำวันพฤหัสบดี เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ผู้สักการะจะได้รับอานิสงส์ ให้สัมฤทธิ์ในการงานก้าวหน้าสมดังประสงค์

พระธาตุประสิทธิ์ เดิมชื่อ วัดธาตุ เนื่องจากมีเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาในสมัยใด ครั้งแรกที่พบอยู่ใน สภาพชำรุดทรุดโทรมมีเถาวัลย์ปกคลุมไปทั้งองค์พระธาตุพบโดยชนเผ่าญ้อมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์วัดศรีบุญเรือง นครหลวงเวียงจันทน์ สันนิษฐานว่าอาจสร้างรุ่นราวคราวเดียวกัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ พระครู ประสิทธิ์ศึกษากร เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์ได้ทำการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่ได้สร้างเลียนแบบพระธาตุพนมบางส่วน ลวดสายต่างๆจะเป็นลวดลายใหม่ ลักษะนะรูปทรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ ๗.๒๐ เมตร วัดโดยรอบฐาน ๒๔.๕๐ เมตร สูง ๒๔.๕๒ เมตร มีประตูเปิด-ปิด สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ตธาตุรวม  ๒๔ พระองค์ และดินจากสังเวชนียสถาน ๔ แห่งคือ ที่ประสูติ ตรัสรู้แสดงพระธรรมเทศนา ปรินิพพาน และพระพุทธรูปที่พบใน เจดีย์องค์ที่เก่ามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้อัญเชิญพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯ พร้อม ตั้งชื่อพระธาตุใหม่ว่า พระธาตุประสิทธิ์ ตามรายในนามของพระครูประสิทธิ์ศึกษากร เจ้าอาวาสผู้ก่อสร้างองค์พระธาตุ

ด้วยอานิสงส์ พระสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ ได้แก่ พระมหากัสสปะ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอานนท์ พระอนุรุทธเถระ และดินจาก ๔ สังเวยชนียสถาน ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีพระอรหันต์มาก ผนวกกับเทวาปะจําวันเกิดที่ กําเนิดจากพระฤๅษี ๑๙ ตน ทําให้ผู้ที่กราบสักการะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะทําการอันโตก็จะพบแต่ความสําเร็จ เปรียบดังพระอรหันต์ประจํา “ทิศตะวันตก” ผู้ได้ชื่อว่า พุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า อย่าง “พระอานนท์” ซึ่งติดตามพระองค์ไปทุกที่ ทําให้มีโอกาสได้รับฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเสมอ จึงเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ดัง นักปราชญ์จากอิทธพลอานิสงส์พระธาตุและเทวดาประจําวัน จึงส่งผลให้ผู้ที่ถือกําเนิดขึ้นในวันพฤหัสบดี เป็นผู้ชอบการศึกษา เล่าเรียน ชอบธรรมะ เป็นคนเจ้าระเบียบ เป็นคนเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง รักสงบ ชอบความมั่นคง และยึดถือ ความถูกต้อง เที่ยงธรรม

พระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทนเป็นพระธาตุประจำวันศุกร์ ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมากจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าอานิสงส์ของการนมัสการ เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้น ยามรุ่งอรุณและส่งผลให้ สวยรักงาม อารมณ์ดี แจ่มใสร่าเริง

พระธาตุท่าอุเทน องค์พระธาตุหันหน้าไปทาง ทิศเหนือ และตั้งอยู่ทางเหนือสุดของพระธาตุพนม องค์พระธาตุมีลักษณะ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม มีขนาดของฐานที่เล็กกว่า แต่สูงกว่าพระธาตุพนม บริเวณฐาน และชั้นเรียนธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างที่แน่ชัด ทราบประวัติเท่าที่จารึกไว้ที่กำแพงพระธาตุ ซึ่ง กล่าวว่า พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน ได้เป็นหัวหน้าชักชวนพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปร่วมกันก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ บรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งพระพุทธรูป และของมีค่าต่างๆ ส่วนซุ้มประตูชั้นล่างขององค์พระธาตุด้านทิศใต้ได้พังทลายลง กรมศิลปากรจึงได้ทำ การบูรณะจนแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ พร้อมทั้งได้ทำการเสริมคานคอนกรีตภายในเพื่อป้องกันองค์พระธาตุพังทลาย และ ราวปลายปี พ.ศ.๒๕๕๗ พระธาตุท่าอุเทนได้รับการบูรณะอีกครั้งจนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ทิศเหนือยังเป็นทิศประจำของ พระโมคคัลลานะ” พระอรหันต์ ประจำทิศเหนือ ผู้เปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนที่ได้พบเห็น ผู้ใดที่มาเยือนที่แห่งนี้ต่างหลงมนต์ เสน่ห์ ที่เกิดมาจากความสงบสุขจากแสงแห่งธรรมและความสวยงามจากธรรมชาติที่รายล้อม สำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์เป็นผู้ที่ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม อารมณ์ดี แจ่มใสร่าเริง นิสัยน่ารัก จิตใจดี เหมือนโค ซึ่งเป็นสัตว์ประจำวันเกิด เป็นผู้มองโลกในแง่ดี แต่จะหลงใหลในสิ่งต่างๆได้ง่าย ดังนั้นผู้เกิดวันศุกร์ควรหาสหายคู้ใจที่คอยให้คำแนะนำ

พระธาตุพนม

พระธาตุพนมเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ( พระอุระหรือหน้าอก ) อายุนับพันปี เป็นพระธาตุประจำวันของคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้ช่วยผู้สร้าง และยังเป็นพระธาตุประจำของผั้เกิดปีวอก ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการ พระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคล แก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง

พระธาตุพนม ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณ พ.ศ.๘ ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าตั้งตระหง่าน อยู่ริมฝั่งโขง เป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ ตามตํานานอุรังคธาตุกล่าวถึง พระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้นําพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปเพื่อมาประดิษฐานพระอุรังคธาตุ

พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดแห่งเดียวบนแผ่นดินที่ราบสูง และยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เนื่องด้วยตามตำนานบริเวณที่ตั้งของพระธาตุพนมในอดีตเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาหมุนแล้วมองลงไปรอบๆ ก่อนจะประกาศก้อง ว่าพื้นที่ทั่วบริเวณนี้จะเป็นที่สืบทอดและเป็นจุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนา เสมือนกับวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นของวันอื่นในสัปดาห์ทั้งตั้งหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศประจำของ “พระราหุล” และยังเป็นองค์เจดีย์ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอีสาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของเทวดาประจำวันอาทิตย์ที่มีพละกำลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่หนึ่งเหนือผู้อื่น

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter
Email

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น