ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยวสกลนคร

นั่งเรือเที่ยวชม “หนองหารและเกาะดอนสวรรค์” จ.สกลนคร

หนองหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาน้ำจืด นกน้ำ และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย

บางแห่งชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงเช่น หมูป่า แพะ ไปปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ ถึงเวลาจะเรียกสัตว์เลี้ยง ของตนเอง เจ้าของสัตว์แต่ละฝูงจะใช้แหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน เช่น เสียงจากกะลาเสียงจากกระป๋อง เป็นต้น

สัตว์ที่เลี้ยงไว้จะจดจำเสียงนั้น ๆ ไม่มาปะปนกัน นอกจากนี้ ที่หนองหารยังมีเกาะต่าง ๆ กว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ซึ่งเป็น เกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัดร้างและพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร

มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากมายถ้านักท่องเที่ยวไปหนองหารช่วงต้นเดือนตุลาคมก็จะได้ชมการแข่งเรือยาวกีฬาริมแม่น้ำที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณ และยังได้ทำบุญในงานบุญออกพรรษาประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยอีกเช่นกัน

ที่อยู่ : ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลาทำการ : 08:00 – 18:00

Similar Posts