ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมะ | เที่ยวสกลนคร

พระมหาธาตุเจดีย์ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดใหม่บ้านตาล ก่อสร้างขึ้นโดย หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ คณะญานุศิตย์และพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็นพระบรมธาตุ 9 ยอด (โลกสุตรธรรม 9) ฐานสี่เหลี่ยมทรงระฆังคว่ำ แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุด มีเจดีย์ประธาน และเจดีย์บริวารทั้ง 4 ทิศ

ใต้ฐานเจดีย์ประธานเป็นห้องมณฑปจตุรมุข ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกไม้สักทอง และเป็นพิธภัณฑ์ ส่วนชั้นกลาง มีเจดีย์บริวาร 4 ทิศ ภายในเป็นห้องมีทางเดินโดยรอบ และ “ชั้นล่าง” เป็นที่ประดิษฐานพระประธานสมเด็จพระโลกนาถศาสดา (พระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก)

ปางสมาธิ ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ประดับด้วยทอง พลอย และคริสตัล ที่ฐานพระประธานมีรูปเหมือนครูบาอาจารย์ เช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น และใช้เป็นสถานที่ปฎบัติธรรม

ที่อยู่ : ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เปิดทำการ : ทุกวัน เวลาทำการ : 08.00 – 17.00

Similar Posts