ท่องเที่ยว | เที่ยวสกลนคร

รอยธรรม วัดถ้ำผาแด่น สกลนคร

นี้เป็นหินที่เมื่อก่อนเป็นหินที่มีความเรียวอยู่แล้ว พระอาจารย์ปกรณ์ กนฺตวีโร จึงได้มีมุมมองที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระรัตนตรัย ที่สามารถเล่าเรื่องต่อจากสี่มหาเทพได้ 

เนื่องจากสี่มหาเทพยังคงอยู่ใน โลกียะ ที่ต้องสร้างบารมีต่อ แล้วค่อยเข้าส็โลกุสตระที่เป็นสงฆ์แล้วไปแล้วซึ่งเป็นรัตนที่1และนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวของรัตนที่สองก็คือองค์ธรรม
รอยพุทธบาทที่แกะสลักนี้มี 4 รอย การแกะสลักรอยพุทธบาท 4 รอยนี้เป็นการจารึกเอาไว้ของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ที่ได้ตรัสไว้ในพระพุทธกัปนี้ มีความเชื่อว่า องค์ที่หนึ่งเป็นรอยที่หนึ่ง รอยที่สองก็คือองค์ที่สอง รอยที่สามก็คือที่องค์สาม รอยที่สี่ก็คือพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งในพระพุทธกัปนี้รอพระศรีอริยะเมตไตรยมาประทับรอยที่ห้า

หลายท่านอาจจะสงสัยทำไมรอยเท้าคนถึงได้ใหญ่ผิดปกติ นี้เปนการสื่อนัยยะที่สองให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้นำคำสอนหลักธรรมมาบอกให้ผู้ที่จะปฏิบัติตามหรือว่าเดินตามเสมือนกับผู่ที่มาวัดถ้ำผาแด่นนี้เดินเข้ามาก็ต้องมีรอยเท้าในการเดินดังนั้นไม่มาเราจะไปไหนเราก็จะต้องมีรอยเท้าไว้เหมือนกัน

พระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นในโลกก่อนท่านจะจากไปท่านก็มีรอยเท้าเหมือนกัน แต่รอยของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่รอยธรรมดา แต่เป็นรอยธรรม “ในหลักพระพุทธศาสนามีคำสอน หลักธรรมที่ให้เราเดินตามมรรคองค์แปด แล้วจะเกิดรอยธรรมขึ้น รอยธรรม โสดา สกิทา อนาคา อรหันต์ เป็นสี่รอยธรรมที่ถูกแฝงเอาไว้” เราทั้งหลายหารู้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ประทับรอยที่วัดไหนก็ตามพระองค์อยากให้สงฆ์วัดนั้นหรือว่าผู้ปฏบัติดีปฏบัติชอบได้เดิมตาม มรรคที่พระองค์ต้องการให้เดินตามเท่านั้น ซึ่งคำว่ามรรคก็เปรียบเสมือนทางเดินที่จะต้องมีรอยนั้นเอง

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น