ท่องเที่ยว | เที่ยวสกลนคร

9 ที่เที่ยวในเมืองก็เที่ยวได้ วันเดย์ทริป สัมผัสธรรมชาติในตัวเมืองสกลนคร

สำหรับใครมาสกลนครแล้วมีเวลาน้อย ขี้เกียจเดินทางไกล อาจจะยังไม่มีที่เที่ยวที่น่าสนใจ หรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเที่ยวแบบไหน วันนี้มหัศจรรย์สกลนครจะพาเที่ยว “ตัวเมืองสกลนคร” การเที่ยวในตัวเมืองสกลนครน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครหลาย ๆ คน เพราะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเที่ยวในสกลนครที่สะดวกที่สุดแล้ว ไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดเวลาในการเดินทาง และได้สัมผัสกับธรรมชาติในตัวเมืองสกลนครอีกด้วย  มหัศจรรย์สกลนครจึงรวบรวม 9 ที่เที่ยว ในเมืองก็เที่ยวได้ วันเดย์ทริป สัมผัสธรรมชาติในตัวเมืองสกลนคร มาลองดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้างง!!

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ พระธาตุเชิงชุมองค์เก่าเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอม โบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16  และองค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง เนื่องจากช่วงที่อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามา บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 19 และได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง: ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ทะเลสาบหนองหาร

หนองหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาน้ำจืด นกน้ำ และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย บางแห่งชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงเช่น หมูป่า แพะ ไปปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ ถึงเวลาจะเรียกสัตว์เลี้ยง ของตนเอง เจ้าของสัตว์แต่ละฝูงจะใช้แหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกัน เช่น เสียงจากกะลาเสียงจากกระป๋อง เป็นต้น สัตว์ที่เลี้ยงไว้จะจดจำเสียงนั้น ๆ ไม่มาปะปนกัน นอกจากนี้ ที่หนองหารยังมีเกาะต่าง ๆ กว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ซึ่งเป็น เกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัดร้างและพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากมายถ้านักท่องเที่ยวไปหนองหารช่วงต้นเดือนตุลาคมก็จะได้ชมการแข่งเรือยาวกีฬาริมแม่น้ำที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณ และยังได้ทำบุญในงานบุญออกพรรษาประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยอีกเช่นกัน

ที่ตั้ง: ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ถนนสระพังทองคูสุด

ถนนสระพังทองคูสุดริมหนองหาร เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับมากินลมชมวิว อากาศดีอยู่ใกล้ ๆ กับสระพังทองสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพสามารถแวะมาได้ และมีสถานที่วิ่งออกกำลังกายอีกด้วย เป็นหนึ่งสถานที่ที่ชาวสกลชอบมานั่งเล่นช่วงเวลาเย็น ๆ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวหนองหาร

ที่ตั้ง : ถนนมรรคาลัย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

พิพิธภัณฑ์ภูพาน แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร ดินแดนแห่งธรรมประกอบด้วย ธรรมะ อารยธรรม วัฒนธรรม ธรรมชาติ ในพิพิธภัณฑ์ภูพานจัดแสดงโซนต่างๆ เช่น โหมโรง ,นิทรรศการ “มหัศจรรย์ภูพาน”, ป่าบุ่งป่าทาม ป่าพรุอีสาน, หนองหารกับการตั้งเมืองสกลนคร, ตำนานหนองหาร “ผาแดงนางไอ่”, อาศิรวาทองค์ราชัน องค์ราชินี, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ, ดินแดนแห่งธรรม, และประติมากรรมลานกลางแจ้ง รวมถึงยังมีอาคารท้องฟ้าจำลอง แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อีกด้วย

ที่ตั้ง : ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส

วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถระ กับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระได้รับการอาราธนาจาก อุบาสิกาสามพี่น้อง ได้แก่ นางนุ่ม, นางนิล ชุวานนท์ และนางลูกอินทร์ วัฒนสุชาติ ผู้มีความเลื่อมใสในพระอาจารย์ทั้งสอง มาจำพรรษา ณ เสนาสนะป่าบ้านบาก ในปี พ.ศ. 2469 ต่อมาจึงได้จัดสร้างเป็นวัดป่าสุทธาวาสในเวลาต่อมาภายหลังที่ท่านจากภาคเหนือมาจำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศน์ จ.อุดรธานีแล้ว คณะศรัทธาชาวสกลนครได้กราบอาราธนาท่านมาจำพรรษา ณ วัดป่าสุทธาวาสอีกครั้งใน พ.ศ. 2484 แล้วท่านจึงไปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคก จวบจนวาระที่ท่านใกล้มรณภาพจึงได้มาทิ้งขันธ์ ณ วัดป่าสุทธาวาสใน พ.ศ. 2492

ที่ตั้ง: ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง สร้างขึ้นพร้อมกัน กับพระธาตุนารายณ์เจงเวง หรือ อรดีมายานารายณ์เจงเวง โดยตั้งชื่อตามกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหารหลวง ในอดีตมีการแข่งขันกันสร้างปราสาทระหว่างชายและหญิงบทสรุปฝ่ายหญิงชนะ จึงได้ขอแบ่งพระอุรังคธาตุ ให้ประทับไว้ที่พระธาตุ-นารายณ์เจงเวงแต่เพราะผิดสัจจะ ใช้กลลวงกับกลุ่มฝ่ายชาย พระมหากัสสปะเถระจึงปฏิเสธแล้วนำ พระอุรังคธาตุไปบรรจุที่ภูกำพร้าหรือพระธาตุพนมในปัจจุบันนั้นเอง ตัวพระธาตุสร้างด้วยหินทราย ลักษณะปรางค์เป็นแบบขอมโบราณตามยุคสมัย ข้างในพระธาตุนั้นบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนหนึ่งไว้ ทำให้วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงเป็นสถานที่สักการะที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งประจำจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ : ถนนสายสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หมู่บ้านท่าแร่

ชุมชนคาทอลิกท่าแร่ เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทยและ เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ที่หมู่บ้านนี้ มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงามเรียงรายสองข้างทางในถนนสายหลักของหมู่บ้าน และทุกวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยจัด “ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส” แสงไฟสีสันสวยงามกับขบวนรถดาวที่เข้าร่วมกว่า 100 คัน เป็นการเฉลิมฉลองท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว นอกจากขบวนแห่ก็ยังมีสินค้า ร้านอาหารและการแสดงให้ชมกันตลอดทั้งคืนใน วันคริสต์มาส

ที่ตั้ง : ถนน.สกลนคร-นครพนม (ถนนนิตโย) ทางหลวงหมายเลข22 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานเฉลิมบัวพระเกียรติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ภายในอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นพญานาคเผือกขนาดใหญ่สีขาว โดยประชาชน ชาวสกลนครและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงให้ความเคารพพญานาค ซึ่งตามตำนานของชาวเมืองสกลนครเชื่อว่า พญานาคช่วยปกป้องรักษาบ้านเมือง ช่วยคุ้มครองทะเลสาบหนองหาร บึงน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 78,000 ไร่ ส่งผลให้ประชาชนมีความสงบสุขร่มเย็น

ที่ตั้ง : ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วัดถ้ำผาเด่น

วัดถ้ำผาแด่น  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 17 กม.  เป็นอีกหนึ่งใน สถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติ  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี

ที่ตั้ง:  ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter
Email

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น