ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

โค้งปิ้งงู โค้งที่สวยที่สุด ในประเทศไทย

โค้งปิ้งงู อยู่บริเวณถนนสกลนคร – กาฬสินธุ์ เป็นถนนสายหนึ่งที่มีความโค้งคดเคี้ยวเหมือนกับการเอางูมาเสียบไม้แล้วปิ้งบนเตาถ่าน จึงเรียกว่า โค้งปิ้งงู

เส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางหลักประจำจังหวัดสกลนคร เพราะการเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะผ่านเส้นทางนี้เกือบทั้งหมด

ความร่มรื่นตลอดเส้นทางสองข้างทางของโค้งปิ้งงูจะประดับไปด้วยดอกไม้สีสันสวยงามและป่าไม้ที่ให้

Similar Posts