ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยวธรรมะ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

ศรัทธาแรงกล้าขอโชคลาภ “พญาเต่างอย” จ.สกลนคร

 

พญาเต่างอย ตั้งอยู่ในอำเภอเต่างอย อยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดสกลนคร โดยตำนานพญาเต่างอยถูกกล่าวขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน ในขณะนั้นประเทศไทยได้ทำสงครามกับประเทศลาว แต่ลาวพ่ายแพ้ จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย

เมื่อเดินทางมาถึงลำน้ำพุง ซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่และมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้คนในสมัยนั้นเห็นว่า ในบริเวณนี้น่าจะมีพืชพันธุ์ ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัย จึงได้ตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่อาศัยขึ้น โดยตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านเต่างอย”

ตามสถานที่ที่พบเห็นเต่าที่กำลังลอยริมฝั่งแม่น้ำ (เต่างอย หมายถึง เต่าที่กำลังอยู่บนที่สูงที่เป็นริมตลิ่งหรือโขดหิน) และตั้งแต่นั้นมา หมู่บ้านแห่งนี้จึงมีสัญลักษณ์เป็นรูปเต่า และได้ตั้งชื่ออำเภอว่า เต่างอย

โดยพญาเต่างอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลของอำเภอเต่างอยไว้ในตัวพญาเต่างอย มีความเชื่อกันว่า หากผู้ใดได้มาสักการบูชาพญาเต่างอย จะส่งผลให้อายุยืนยาว ตลอดจนมีโชคลาภ ดังนั้น ในทุกวันนี้จึงมีผู้คนเดินทางไปกราบไหว้พญาเต่างอยอย่างไม่ขาดสาย

ที่อยู่ : ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
เปิดทำการ : เปิดบริการทุกวัน

Similar Posts