ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

“มหัศจรรย์ผู้ทอผ้าไหมสกลนคร | ตอนที่ 3 แม่แมว ประธานกลุ่มสุดแจ๋ว”

"มหัศจรรย์ผู้ทอผ้าไหมสกลนคร | ตอนที่ 3 แม่แมว ประธานกลุ่มสุดแจ๋ว" สกลนคร ดินแดนแห่งคราม เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ ไหมย้อมครามที่แรกในไทย ผ่านผู้ทอผ้า ชาวบ้านหนองแข้ ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร**(ช่วยอุดหนุนผ้าไหมย้อยครามชาวบ้านหนองแข้ ติดต่อผู้ทอโดยตรง แม่วาส โทร. 088 563 5394)อำนวยการผลิตโดย ท่านวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

Similar Posts