ท่องเที่ยว | เที่ยวธรรมชาติ | เที่ยววัฒนธรรม | เที่ยวสกลนคร

“มหัศจรรย์ผู้ทอผ้าไหมสกลนคร | ตอนที่ 5 แม่กัน ฉันคือทายาท”

"มหัศจรรย์ผู้ทอผ้าไหมสกลนคร | ตอนที่ 5 แม่กัน ฉันคือทายาท" สกลนคร ดินแดนแห่งคราม เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ #ไหมย้อมครามที่แรกในไทย ผ่านผู้ทอผ้า ชาวบ้านหนองแข้ ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร**(ช่วยอุดหนุนผ้าไหมย้อยครามชาวบ้านหนองแข้ ติดต่อผู้ทอโดยตรง แม่วาส โทร. 088 563 5394) อำนวยการผลิตโดย ท่านวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 

 

Similar Posts