เที่ยวสกลนคร

กินปลา รับลม ชมเขื่อน โปรแกรมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี D-HOPE ดงคำโพธิ์ – สกลนคร 2565

 สนับสนุนการท่องเที่ยวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ

  D-HOPE ดงคำโพธิ์ – สกลนคร 2565 
  DECENTRALIZED HAND-ON PROGRAM EXHIBITION
  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

D-HOPE หรือ Decentralized Hand-on program exhibition (นิทรรศการแบบกระจายที่ผู้เข้าร่วมสามารถลงมือปฏิบัติได้)
D-HOPE มีลักษณะแตกต่างจากนิทรรศการ 0TOP ที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกนำมารวมศูนย์จัดแสดงในที่เดียวกัน (แบบรวมตัวสู่ศูนย์กลาง) ในทางกลับกันนิทรรศการ D-HOPE นั้นอยู่ในลักษณะกระจายกล่าวคือโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถร่วมลงมือปฏิบัติเองนั้นเกิดจากการเลือกคัดสรรโดยบรรดาผู้ผลิต และผู้ให้บริการ กิจกรรมเน้นในลักษณะให้ผู้เข้าชมร่วมลงมือทำมากกว่าการจัดงานแบบศูนย์แสดงสินค้า เพื่อที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถเรียนรู้จากการร่วมประสบการณ์จริงในกิจกรรมนั้นๆ จากการขายโปรแกรมที่ผู้เข้าร่วมชมสามารถร่วมลงมือปฏิบัติเองจึงจะถูกกระจายไปได้ทั่วทั้งหมู่บ้านเป้าหมายคือ การให้โอกาสแก่คนในท้องถิ่น นอกจากนี้แทนที่ผู้ผลิตจะต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อจัดแสดงสินค้าและขายสินค้า นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจจะเป็นผู้เดินทางไปยังหมู่บ้าน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและใช้ชีวิตตามมุมมองของคนท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดที่สำคัญที่สุดและกำลังเป็นกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

ต้องจองล่วงหน้าก่อนที่เข้าร่วมโปรแกรม
1. เลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจจะเข้าร่วมหาข้อมูลได้จากหนังสือ D-HOPE วาริชภูมิ จ.สกลนคร หรือ Facebookpage : หาดสวนหิน ถิ่นวาริชภูมิ, ลูกอีสานทีวี, หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์, website : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ และสถานที่แจกหนังสือทั่วประเทศ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) โรงแรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถานที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจังหวัดสนุกและ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่ง
2. กรุณาจองโปรแกรมตามหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือเฟสบุ๊ค ของผู้ประกอบการล่วงหน้า เพราะถ้าไม่จองโปรแกรมล่วงหน้าผู้ประกอบการจะไม่สะดวกในการจัดเตรียมโปรแกรมหากไม่จองล่วงหน้าท่านสามารถเดินเที่ยวเล่นบริเวณชายหาดสวนหิน และนั่งรับประทานอาหารริมชายหาดได้
3. ควรวางแผนก่อนเดินทาง ตรงต่อเวลา และควรไปถึงยังสถานที่จัดโปรแกรมก่อนเวลาเริ่มโปรแกรมจริง
4. ลงทะเบียนและจ่ายค่าเข้าร่วมโปรแกรม
5. เข้าร่วมโปรแกรมและลงมือปฏิบัติตามกิจกรรม

สถานที่น่าแวะไปในอำเภอวาริชภูมิ

คำขวัญอำเภอวาริชภูมิ

*หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์ วัฒนธรรม*

วัดพระธาตุศรีมงคล ซึ่งอยู่บ้านธาตุ หมู่ 3 เป็นวัดที่รัชกาลที่ 9  ได้เสด็จมาทำพิธียกฉัตรของพระธาตุศรีมงคลทำให้ปวงพสกนิกรตื้นตันใจนับเป็นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นล้นพ้น วันพระธาตุศรีมงคลยังเป็นสถานที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวบ้านธาตุและใกล้เคียง

ศาลเจ้าปู่มเหสักข์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวาริชภูมิเป็นสถานที่ที่ชาวอำเภอวาริชภูมิ และชาวอำเภอใกล้เคียงให้ความเคารพสักการบูชา ซึ่งเชื่อว่าเจ้าปู่มเหสักข์มีหูทิพย์ตาทิพย์และศักดิ์สิทธิ์มาก หากไปบนขอสิ่งใดไว้ที่เป็นไปตามครรลองครองธรรมก็จะสมปรารถนา ศาลเจ้าปู่ยังเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน ชาวภูไทเมิงวาริช ซึ่งจะมีการจัดงานรำลึก “ภูไทรำลึก” ทุกวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการบวงสวรรค์ ของลูกหลานชาวภูไทและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัดถ้ำพระพุทธไสยยาสน์ (ถ้ำพระ) ตั้งอยู่บ้านโคกตาดทอง ตำบลค้อเขียว เป็นสถานที่สงบบรรยากาศร่มเย็น สะอาด สวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของภูผาเหล็ก

อนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์ สถานที่เสียชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์ นักเขียน ผู้นำทางความคิดเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชื่อเสียงปัจจุบันก็มีผู้คนที่ศรัทธาให้ความสนใจมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และจะมีงานรำลึกทุกวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี

หาดสวนหิน
ฟินเว่อร์ กิน เที่ยว ทั่วสกลนคร
เมือง 3 ธรรม
ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
จุด Check-in
@ดงคำโพธิ์
กินปลา รับลม ชมเขื่อน
ทะเลอีสาน
อีสานก็มีทะเล
Previous
Next

โปรแกรมท่องเที่ยว บ้านดงคำโพธิ์

บ้านดงคำโพธิ์ สุขใจเที่ยวถิ่นวาริชภูมิ

กิจกรรม One Day Trip

    เช้า : เวลา 09.00 – 10.00 น.
     – นักท่องเที่ยวพร้อมกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านชมบรรยากาศเขื่อนน้ำอูน
    เวลา 10.00 – 12.00 น.
     – เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา เช่น ปลาหยอง ปลาส้มฟัก ปลาส้มตัว ลูกชิ้นปลา ทอดมันปลา กุนเชียงปลา และส้มไข่ปลา
    เวลา 12.00
     – รับประทานอาหารเที่ยง
    บ่าย : เวลา 13.00 – 16.30 น.
     – เที่ยวชมหาดสวนหิน

กิจกรรม Two Day Trip

 วันที่ 1
    เช้า : เวลา 09.00 – 10.00 น.
     – นักท่องเที่ยวพร้อมกันที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมบรรยากาศเขื่อนน้ำอูน
    เวลา 10.00 – 12.00 น.
     -เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา เช่น ปลาหยอง ปลาส้มฟัก ปลาส้มตัว ลูกชิ้นปลาส้ม ทอดมันปลา กุนเชียงปลา และส้มไข่ปลา
    เวลา 12.00 น.
     – รับประทานอาหาร
    บ่าย : 13.00 – 16.30 น.
     – เที่ยวชมหาดสวนหิน
    เวลา 18.00 – 20.00 น.
     – พิธีบายศรีสู่ขวัญ
     – รับประทานอาหารเย็น (พาแลง) และชมการแสดง
    เวลา 20.00 น.
     – เข้าที่พัก โฮมสเตย์
 วันที่ 2
    เริ่มตั้งแต่ 07.00 น.
     – รับประทานอาหารเช้า 
     – เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ใกล้เคียง

หาดสวนหิน ถิ่นวาริชภูมิ หรือพัทยาวาริช
หาดสวนหิน ถิ่นวาริชภูมิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Check-in แห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครโดยหาดสวนหิน ถิ่นวาริชภูมิ ตั้งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนน้ำอูน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ บริเวณสถานที่แห่งนี้ มีทั้งหาดทรายขาวๆ ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำจืดได้ และมีอีกด้านถัดไปจะมีสวนหิน ขนาดใหญ่ บริเวณริมเขื่อนน้ำอูน และบริเวณ ริมฝั่ง สามารถเล่นน้ำ กิจกรรมพักผ่อน มา Relax ดังสโลแกนของ หาดสวนหิน ถิ่นวาริชภูมิ ว่า #กินปลา รับลม ชมเขื่อน @ดงคำโพธิ์

การท่องเที่ยวแบบ D-HOPE ลงมือทำด้วยความประทับใจ
ตอนเช้าตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครบริเวณชายหาด และ นั่งจิปกาแฟ ชิว ชิว ที่ลานสกายวอล์กจุด Check-in บนลาน Sky walk ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เขื่อนน้ำอูน ได้ สวยงาม มองเห็นเกาะนโม เกาะควาย และ วัดผาเทพเนรมิตปู่ใจ ดื่มด่ำ บรรยากาศ วิถีชาวประมงริมเขื่อน หาปลา จับปลา มาประกอบอาหารรับประทานกัน ร่วมกับ Champ ที่มีความสามารถพาทำ เช่น ปลาส้มตัว ปลาส้มฟัก ปลาแห้ง ส้มไข่ปลา ปลาอุ้มไข่ และ โปรแกรม Champ อื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัส วิถีชาวบ้าน กลุ่มชาติพันธ์ภูไทวาริชภูมิ “ภูไทกะป๋อง”

แชร์ไปที่

Facebook
Twitter
Email

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น